Billig Strøm

I energiloven fra 1990 har Norge blitt det første landet i Europa for å tilby folk muligheten til å kjøpe strøm og kraft fra en leverandør etter eget valg. Muligheten til å velge en leverandør basert på priser eller andre kriterier skaper en konkurranse mellom leverandører.

Andre nordiske land ble trukket inn med denne tilnærmingen, og har besluttet å anvende de samme handlingene i deres land. Nord Pool Spot Power Exchange ble født i 1996.

2162S9UBVU.jpg

Dette var en første kraftutveksling i verden som ble handlet over grenser. Det nordiske kraftmarkedet består av Finland, Sverige, Danmark og Norge, og de er det ledende kraftmarkedet i Europa.

Ved å forbinde med Tyskland, Russland, Estland, Polen og Storbritannia, blir strøm forbrukt der det er mest nødvendig. Krafthandel har blitt vanlig og forbrukerne har mulighet til å velge strømleverandører.

Å følge prisene og velge en billig strømleverandør er blitt en vanlig ting for nordmenn.
Prisene avhenger av flere faktorer. Mulige variasjoner i temperatur og nedbør fører til svingninger i kraftprisene. De endres gjennom årstider og år, og ofte tid innen 24 timer.
Prisene kan avhenge av overføringskrav, både mellom områder og nordiske land, samt nordiske land og resten av Europa.

Kraftprisene varierer ofte fra område til område, selv om de er skilt med mindre enn 1000 kilometer.

Disse volumene handles i hele Nord Pool Spot, og handel inkluderer kraftprodusenter, leverandører, energiselskaper, meglere og på slutten brukere.

Brukere (forbrukere) kan velge hvilken leverandør de vil ha, og de kan når som helst bytte.
Vann- og energidirektoratet i samarbeid med Forbrukerrådet har etablert nettsiden som hjelper forbrukeren til å se priser og gi dem mulighet til å velge.

Ved å gå til strompris.no, er du fri til å skrive inn adressen din, som deretter omdirigerer deg for å se kraftplaner som er spesielt utviklet for ditt område. Du kan også finne billig strøm på forbrukeretaten.no og strømtest.

Det er mange leverandører i Norge, og det bør være enkelt å velge en billig strømleverandør hvis du bestemmer deg for å bytte.

Din totale strømregning består av flere komponenter som inngår i tjenesten: kraftpris eller rå strøm, bruk av strømnettet, strømskatt og merverdiavgift.

Hvis du er en bruker som kjøper kraft fra et kraftselskap som er ansvarlig for nettoperasjonen i ditt område, vil du bare motta en regning. Hvis du bestemmer deg for å bruke en strømleverandør som er forskjellig fra den som er i rutenett for rutenett i ditt område, vil du motta to regninger. En fra et lokalt nettvirksomhet og det andre fra ditt valg av en strømleverandør.

I tillegg betaler du et gebyr for energifondet, og betalingen for strøm sertifikater.
Norge har gått langt for å etablere systemet med rettferdig kraftoverføring gjennom områder der det er høy etterspørsel og lav forsyning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License